Puheenjohtaja      
Olli-Matti Airiola 0405221979   puheenjohtaja(ät)kalviantarmo.fi
Sihteeri, rahastonhoitaja      
Kati Uusisalo 0405480354   kati.uusisalo(ät)anvianet.fi
Jäsenet      

Sirpa Hietala
Camilla Honkala
Tapio Järvinen
Kari Lassila
Mikko Nikkilä
Hannu Pernu
Patrik Vähähyyppä

0407203733
0400600513
0445767608
0405162593
0407242463
0440582107
0509495682

 

sirpa.hietala(ät)gmail.com
honkalat(ät)netikka.fi
tapio.jarvinen(ät)anvianet.fi
kari.lassila(ät)upm.com
mikko.nikkila(ät)hotmail.com
hannu.pernu(ät)gmail.com
patrik.vahahyyppa(ät)hotmail.com

Seuran sähköpostiosoite: posti(ät)kalviantarmo.fi

Seuran postiosoite:  Kälviän Tarmo, Hietalantie 159, 68300 Kälviä