Kälviän Tarmon uudet nettisivut on avattu 1.1.2012. Sivut on toteutettu Drupal-sisällönhallintajärjestelmällä ja ne ovat vielä osittain keskeneräiset.